Kalendar

Kalendar je online aplikacija koja vam omogućava da u svakom trenu možete pogledati kalendar 2021 ili kalendar 2020 ili bilo koje druge godine, te pronaći praznike, radne i neradne dane.

Ovaj kalendar je izrazito koristan poslodavcima prilikom obračuna plaća gdje jednostavno mogu izračunati broj radnih dana u mjesecu, koristeći kalendar. Kalendar je trenutno u fazi nadogradnje te ćete konstantno imate nove servise.